2019թ. <<ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 7-ՐԴ ՄԱՍՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ՝ ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի 2019 թվականի ստուգումների տարեկան ծրագրում ներառվել են 100 ուսումնական հաստատություններ՝ 30 նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, 34 դպրոցներ և 36 մանկապարտեզ:  <<Ստուգումների  կազմակերպման և անցկացման մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն՝  ստուգումների ժամանակացույցում ընդգրկվել են ուսումնական հաստատություններ,  70 բարձր ռիսկային խմբից, 26-ը միջին ռիսկային խմբից և 4-ը:

Ստուգումների-ժամանակացույց2019