ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ (Self-regulated learning) ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿՈՒՄ

Ինքնակարգավորվող ուսուցումը (ԻԿՈՒ) հովանոցային հասկացություն է, որը վերաբերում է ուսուցման ճանաչողական, շարժառիթային և հուզական կողմերին: Ինքնակարգավորվող ուսումը ցիկլային գործընթաց է, որի ընթացքում սովորողը՝

  • կազմում է առաջադրանքների պլաններ․
  • վերահսկում է դրանց կատարումը․
  • անդրադարձ արդյունքներին:

Ինքնակարգավորվող ուսուցման մոդել