ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ 2019Թ. 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ԴԻՄՈՒՄ-ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հաշվետվություն