ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԵՌԱՎԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ (ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

  • ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
  • ԻՐԱՎԻՃԱԿՆ ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
  • ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
  • ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հեռավար կրթության իրավիճակի մասին