ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ՈՐՈՇԱԿԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԱԾ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԿԱՄ ՉՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ  կրթության տեսչական մարմնի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնելու և նշանակվելու վերաբերյալ

 

Թափուր պաշտոնի անվանումը, ծածկագիրը Դիմողի անուն, ազգանուն Պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ                             ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂՈԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

(2.3-15)

Նելլի Օհանյան Սուրենի

 

Նելլի Սուրենի Օհանյան

 

Հայկ Գևորգյան Գրիգորի

 

 
Արփինե Վարդանյան Գուրգենի

 

 
Լիանա Վարդանյան Լևոնի