ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍ 1-ԻՆ

ՏԵՍԱՆՅՈւԹԻՆ ԿԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵՆ ՍՏՈւԳԱԹԵՐԹԵՐԸ

https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/30908/

ՆՈՒՀ-ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ