ԿՏՄ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

  2019 թվականի հունիսի 13-ին ՀՀ կրթության տեսչական մարմնում տեղի ունեցավ կրթության տեսչական մարմնի բյուջեի և 2020-2022 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի վերաբերյալ հանրային քննարկում՝ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ: Քննարկման ընթացքում լուսաբանված ամփոփ տվյալները ներկայացված են ներքոնշյալ հղմամբ.

ԿՏՄ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ