ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿՐԹԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ.

. Բարձրագույն մանկավարժական կրթություն:
. Մանկապարտեզի տնօրեն/մեթոդիստ (ներկայումս աշխատող), վերջին տասը տարվա ընթացքում տնօրենի/մեթոդիստի պաշտոնում աշխատելու առնվազն 5 տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ:

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ.

• Ազգանուն, անուն, հայրանուն,
• բնակության հասցե, հեռախոս, էլ. փոստ,
• ավարտած բուհը, մասնագիտությունը, որակավորումը, տարեթիվը,
• աշխատավայրը, պաշտոնը,
• աշխատանքի ընդունման տարեթիվը/տարեթվերը,
• ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի (նաև` ՀՀ կրթության պետական տեսչության) վերահսկողական գործառույթներին մասնակցության տարեթիվը, վայրը (առկայության դեպքում),
• Այլ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Դիմումները կարող եք ներկայացնել support@eib.gov.am էլ.փոտով կամ նամակով մինչև 2020 թվականի փետրվարի 21-ը:
Հարցերի համար կարող եք դիմել ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի հանրակրթության վարչություն, հեռախոս՝ 010 203054, էլ.փոստ՝ hanrakrtutyun@eib.gov.am: