ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԻ

 

Ի կատարումն «Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 1-ին կետի պահանջի՝ ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի որակի ապահովման ստորաբաժանումը ներկայացնում է ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ տեսչական մարմին) ծառայողների՝ 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում ստուգման ենթարկված նախադպրոցական, հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 15 ուսումնական հաստատություններին տրամադրած խորհրդատվության օգտակարության վերաբերյալ արդյունքները և դրա հիման վրա կատարած վերլուծությունը:

Խորհրդատվություն