November 2021

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ

ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի 2022 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսվում է սովորողների մնացորդային գիտելիքների մակարդակի որոշման և ուսուցման աջակցման միջամտություն իրականացնել երեք առարկայական ուղղություններով՝ հայոց լեզու, մաթեմատիկա և մայրենիի ընթերցանություն: Այս հանձնառությունն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար…