May 2021

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրապետության կրթության տեսչական  մարմնի  հանրակրթության վարչության  գլխավոր մասնագետի (68-27.1-Մ2-12) թափուր  պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մայիսի 21-ին՝ ժամը 11:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Գայանե Հայկի Մամյանը։


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության տեսչական մարմնի հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետի (68-27.1-Մ2-12)  թափուր  պաշտոնն  զբաղեցնելու   համար  2021  թվականի  մայիսի 19-ին, ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է ստորև։    


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության տեսչական  մարմնի  հանրակրթության  վարչության  ավագ մասնագետի (68-27.1-Մ4-1) թափուր  պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մայիսի 13-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակիցն է Կարեն Թաթուլի Օսեյանը։  


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվություն՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության տեսչական մարմնի հանրակրթության վարչության ավագ մասնագետի (68-27.1-Մ4-1)  թափուր  պաշտոնն  զբաղեցնելու   համար  2021  թվականի  մայիսի 11-ին, ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների վերաբերյալ: Արձանագրություն


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության  գլխավոր մասնագետի (68-27.4-Մ2-3) թափուր  պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մայիսի 7-ին՝ ժամը 11:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթին մասնակցել է Սեդա Աշոտի Հայրապետյանը, որը չի հաղթահարել հարցազրույցի փուլը։…