April 2020

ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ (Self-regulated learning) ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿՈՒՄ

Ինքնակարգավորվող ուսուցումը (ԻԿՈՒ) հովանոցային հասկացություն է, որը վերաբերում է ուսուցման ճանաչողական, շարժառիթային և հուզական կողմերին: Ինքնակարգավորվող ուսումը ցիկլային գործընթաց է, որի ընթացքում սովորողը՝ կազմում է առաջադրանքների պլաններ․ վերահսկում է դրանց կատարումը․ անդրադարձ արդյունքներին: Ինքնակարգավորվող ուսուցման…


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԵՌԱՎԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ (ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆ ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ   Հեռավար կրթության իրավիճակի մասին  


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կրթության տեսչական մարմինը հայտարարում է մրցույթ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար ՀՀ կրթության տեսչական մարմինը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետի (68-27.2-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության…