Ղեկավարություն

Շագաֆյան Ալեքսանդր Վլադիկի
ղեկավար
Հեռ. (374 10) 20-30-27
էլ.փոստ`    aleksandr.shagafyan@edu.am

Գալստյան Ռաիսա
ղեկավարի տեղակալ
Հեռ. (374 10)  20-30-53

Հովհաննիսյան Նարա
ղեկավարի տեղակալ
Հեռ. (374 10)  20-30-54