Կարողությունների հզորացում երեխաների խնամքի և պաշտպանության ոլորտում