Կառուցվածք

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Հանրակրթության վարչություն

Ավետիսյան Սուրեն Ռուբիկի
վարչության պետ
Հեռ. (374 15)  20-30-54

Վիրաբյան  Արմեն Սպարտակի 
վարչության պետի տեղակալ
Հեռ. (374 15)  20-30-54

hanrakrtutyun@eib.gov.am

Նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչություն

Թումանյան Աշոտ Հենզելի

վարչության պետ
Հեռ. (374 15)  20-30-56

Գրիգորյան Մարինե Գրիգորի
վարչության պետի տեղակալ
nmmk@eib.gov.am

 

Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման, վերլուծությունների և
գնահատման վարչություն

Միքայելյան Զարուհի Սարգսի
վարչության պետ
Հեռ. (374 15)  20-30-50

Շահնազարյան Գայանե Սերգեյի
վարչության պետի տեղակալ
Հեռ. (374 15)  20-30-50

risker@eib.gov.am

 

Իրավական  աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն

Գևորգյան Արմեն Ալբերտի
վարչություն պետ
Հեռ. (374 10)  20-30-49
էլ.փոստ` support@eib.gov.am

Հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին

Պետրոսյան Վարդուհի Պետրոսի

բաժնի պետ
Հեռ. (374 15)  20-30-52
էլ.փոստ` info@eib.gov.am

Որակի ապահովման բաժին

Մաթևոսյան Լիլիթ Սամվելի
բաժնի պետ
Հեռ. (374 15)  20-30-55

vorak@eib.gov.am